ادبیات: «عمید سنامی» یا «لویکی» شاعری توانا اما ناشناخته
41 بازدید
محل نشر: آیینه میراث » بهار 1387 - شماره 40 (25 صفحه - از 165 تا 189)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی